2014. augusztus 29., péntek

Nagyon, nagyon

mozgalmas  napok, elég sok utazás, rendezés.
Az elmúlt két nap szerda-csütörtök egyik legszebbje volt az utóbbi időknek. 
Itthon vagyunk, kicsit fáradtan, majd lesz szabadság is valamikor...

2014. augusztus 18., hétfő

Hétfő

A tegnap esti ige nagyon kedves történet számomra.
Ján. 11, 1-45.
Ennek a kedves családnak az életébe több textusban is bepillanthatunk. Mária, Márta és Lázár. Sokszor megpihent hajlékukban Jézus. Volt, hogy a tanítványaival is.
Lázár halott, eltemették, Mária otthon van, Márta most is Jézushoz siet, tenni kész, rendezkedik. A testvére iránti szeretet, Lázár hiánya legyőzi a félelemét, egy olyan párbeszédbe elegyedik, ami meg lett örökítve, és ma is sok embernek reménységet, új életet adnak Jézus szavai. 
Tetszenek ebben szakaszban a rövid mondatok.
"Feltámad a testvéred."
"A Mester itt van és hív téged."
"Vegyétek el a követ."
"Lázár, jöjj ki!"
"Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni."
Személyesen várom sokak feltámadását, hogy meghallják Jézus hívó hangját.
Azokét is, akik szívét hatalmas, nagyobbnál nagyobb durva, faragatlan kövek zárják el. Talán kívülről helyezték oda a követ. Már benőtte a gaz, léket vágott magának a földben a kő, amit nagyon nehéz elhengeríteni. De nem lehetetlen. Az ilyeneket is személyesen ismeri Jézus, nevén szólítja. Az oldozás után hagyja menni, hogy a több napos halál szagát lemossa magáról, megtisztítsa testét. Hogy menjen mondani másoknak, hogy mit tett az Ő barátja vele.

2014. augusztus 7., csütörtök

A Hargitán

vagyunk.
 Egy kép az elődökkel és az utóddal. Örülök a találkozásnak.

2014. július 28., hétfő

Hétfő"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy  azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a  ki megigazít;
Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van.  a ki esedezik is  érettünk:
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás,  vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban." Róm. 8, 28-38

Vannak igék, melyek érthetetlenek számomra. Vagyis értem amit olvasok, de nehéz elhinnem, megértenem,  magamévá tennem, hogy ami le van van írva rám is, helyzetemre nézve is érvényes. Harc ez, a lélek harca, a gondolat harca. Minden, minden a javamra lehet. 
Erről  beszélgettünk többekkel az este megosztva gondolataink. Isten igéje igaz és érvényes ma is, nemcsak amikor íródott, vagy nem csak bizonyos helyzetekre, esetekre, személyekre.
Számomra az Isten szeretete nemcsak a kimondott szó erejére korlátozódik, amit talán sokszor kimondunk, hogy "szeretlek Istenem". Sokkal inkább a folyamatos ragaszkodás, engedelmesség, ráfigyelés akkor is, ha nem az történik amit én akarok. 
A fent idézet rész utolsó két verse, annyira a valóságra, a hitelességre mutat. Nincs az a szeretett
személy, diktatórikus hatalom, szédítő magasság, vagy a halál völgyének borzasztó és félelmetes mélysége, se azok a dolgok melyek körülvesznek jók és rosszak, ami elválaszthat az Istentől. Az ellenszél megvan, és dobálni próbál. A biztos pont Jézus Krisztus számomra. 

2014. július 20., vasárnap

Tábor

A héten volt a gyerektábor sok gyerekkel. Hála az oltalomért, áldásért amit kaptunk. Ismét Sólyomkőváron voltunk, csendes és szép hely, ahol nagyon szeretnek lenni a gyerekek. Most így a tábor után azt mondhatom, hogy érdemes volt megszervezni, jó volt a csapat, a munkatársak önzetlensége. A szülők pozitív hozzáállása  páratlan.

2014. július 11., péntek

Péntek

Sok dolog történik a mindennapjainkban, készülünk a vasárnapi bemerítésre, hétfőn indulunk a gyerektáborba. 
Mindegyikre Isten áldását igényeljük.
A héten volt öt éve annak, hogy anyu is elköltözött az örök hazába. 
Emlékek, amik a szívbe mélyen ott vannak.

2014. június 30., hétfő

Hétfő

Új hét, újabb kihívások. 
Sok tennivaló, szervezni való.
Siker és csőd volt a tegnap délutáni gondolat. Néhány mondatot idézek a magyarázatból.
"Uram, őrizz meg minket mindenütt! Őrizz meg a völgyben, hogy ne zúgolódjunk a Te megalázó kezed ellen! Tarts meg a hegyen, hogy ne szédítsen meg a magasság! .... Őrizz a munkában, őrizz a szenvedésben! Őrizz a harcban és őrizz a pihenésben! Őrizz meg Istenünk, minden körülmények közt, mert mindenütt Rád van szükségünk!" C.H.Spurgeon
A siker szó hallatán felkapják fejüket az emberek, mindenkiben ott van a vágy a siker után. Sikeres vállalkozónak, üzletembernek, orvosnak, tanácsadónak, pedagógusnak stb. lenni. Ez inkább pozitív jellemvonás, mint negatív. Hát a siker mindennek a kulcsa! - hallottam már sokszor. A csőd szó is ismerős a jelenkorban, sok vállalkozás jelentett már csődöt. 
Vágyam az, hogy Isten kezében legyek, az Ő védelme alatt, hogy maradjak gyermeke. 
A fenti idézet imádságom is.